Regulamin

1. Postanowienia ogólne.
 1. Hypersi.net nie jest w żaden sposób powiązany z Mojang, AB.
 2. Każdy użytkownik zarejestrowany na serwerze ma obowiązek przestrzegania regulaminu.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Cię z jego przestrzegania.
 4. Administracja zastrzega sobie praw do zmiany regulaminu i poinformowania o tym użytkowników.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty publikacji na całej serwerowni Hypersi.net
 6. Wszystkie konta oraz przedmioty mają charakter wirtualny i należą do Administracji.
 7. Gracz jest jedynie użytkownikiem upoważnionym do korzystania z kont, a nie jego właścicielem.
 8. W związku z tym Gracz nie może sprzedać kont jak i przedmiotów.
 9. Gracz jest zobowiązany do należytego przechowywania swojego hasła.
 10. Jeżeli dojdzie do włamania z winy gracza, Administracja nie może naprawić wyrządzonych szkód przez osobę, która na to konto weszła.
 11. Administracja ma prawo karać za czyny nie uwzględnione w regulaminie, które działają na szkodę serwera.
 12. Tylko ukarany gracz ma prawo odwołać się od nałożonej kary; inni użytkownicy mają zakaz podważania jej, czy też kompetencji członka administracji.
2. Regulamin gry.
 1. Zakazane jest posiadanie wszelkich wspomagaczy, modyfikacji etc. ułatwiających grę.
 2. Zakazane jest posiadanie więcej niż 3 kont.
 3. Zabronione jest przeklinanie oraz ubliżanie innym graczom.
 4. Nie dopuszcza się wszelkiego rodzaju spamu.
 5. Zakaz reklamowania innych serwerów (podawania adresu IP, nazw etc.).
 6. Zakaz wykorzystywania bugów gry.
 7. Zakaz nadużywania wielkich liter (Caps Lock).
 8. Administracja nie odpowiada za stracone, skradzione przedmioty (niezależnie w jaki sposób zostały stracone/skradzione).
 9. Handel z graczami odbywa się na własne ryzyko.
 10. Zakazane jest nękanie, oraz groźby innym Graczom nie związane z grą.
 11. Każda próba umyślna zakłócenia działania serwera, będzie zgłaszana odpowiednim służbom.
 12. Serwer jest objęty prawami autorskimi i intelektualnymi. Kopiowanie i powielanie treści lub schematów bez zgody administracji podlega karze.
 13. Nie dopuszcza się podszywania pod sławne osoby/administracje.
 14. Zakazane jest prowadzenia prowokujących rozmów.
 15. Na serwerze nie dopuszcza się wszelkich treści erotycznych.
 16. Zabronione jest posiadanie wulgarnego nicku.
 17. Zabronione jest celowe wprowadzanie administracji w błąd.
 18. Zabronione jest propagowanie na serwerze treści nazistowskich, komunistycznych, faszystowskich etc.
 19. Obowiązuje zakaz podawania danych na chacie ogólnym o sobie oraz innych użytkownikach (adres zamieszkania, nazwisko, numer telefonu itp.).
 20. Bezwzględnie zakazane jest reklamowanie jakichkolwiek kanałów na YouTube, tudzież podawanie linków do filmów/live'ów bez rang YouTuber [YT].
 21. Zakazane jest teleportowanie graczy do portali i zabijanie/zamykanie ich.
 22. Zabronione jest kopanie będąc AFK, oraz budowanie afczarek.
 23. Przez AFK rozumiemy niereagowanie na to, gdy administracja napisze do gracza, lub do niego tepnie/tepnie go.
 24. Zakaz tworzenia zegarów redstonowych na trybie SkyBlock
3. Obowiązki.
 1. W przypadku gdy gracz zostaje sprawdzany, ma on obowiązek podać informacje umożliwiające weryfikacje gracza.
 2. Gdy gracz nie posiada żadnych z programów ułatwiających sprawdzanie, ma on obowiązek pobrać je na czas sprawdzania.
 3. Każda osoba, która widzi gracza łamiącego regulamin ma obowiązek zgłoszenia go administracji.
 4. Każdy gracz ma obowiązek wykonywać polecenia administracji.
 5. Obowiązkiem każdego gracza jest przestrzeganie regulaminu.
4. Postanowienie końcowe.
 1. Skargi mogą zostać odrzucone bez podanego jasnego powodu.
 2. Wszystkie kary wymierzane są według nieokreślonego taryfikatora.
 3. Niestosowanie się do regulaminu skutkuje blokadą gry, bądź inną karą.
 4. Administracja ma prawo usunąć każdą niecenzuralną budowlę.

Regulamin płatności

1. Korzystając z naszych płatnych usług akceptujesz poniższy regulamin, nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.

2. Usługi dostępne do kupienia na serwerze nie są obowiązkowe, kupujący kupuje je z własnej woli.

3. Usługi nie podlegają reklamacji, nie ma możliwości zwrotu.

5. Usługi, które odblokowują coś na serwerze i nie są oznaczone limitem czasowym, są na stałe.

6. Płatności są obsługiwane automatycznie, usługi są dostarczane natychmiast.

Płatności SMS są obsługiwane przez Rushpay.pl. W razie nieotrzymania kodu złóż reklamacje na: https://www.rushpay.pl/customer/complaint/

Wysyłając SMSy akceptujesz regulaminy: https://www.rushpay.pl/partner/documents/

7. W razie nie otrzymania usługi przez błąd naszego systemu skontaktuj się z nami na https://www.facebook.com/Hypersi/

Skarbonka

Doładuj swoją skarbonkę i kupuj niesamowite rzeczy na serwerze!

Doładuj
Ostatnie doładowania
skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza skin gracza

Dziękujemy za wsparcie!